akilaHosting
Se încarcă

Termenii și Condiții

Prezentul document reprezintă Termenii și Condițiile de Utilizare, și este Contractul de Furnizare Servicii de găzduire, denumit în continuare "Contract".

1. Părtile contractante

Între

S.C. Akila Design S.R.L. cu sediul social în București, Șos. Colentina nr. 81, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu numărul J40/4248/2006, având codul fiscal RO18477062, reprezentată prin Alexandru-Radu Zaharia în calitate de Administrator, numită in continuare Furnizor.

și

Dumneavoastră, numit în continuare Beneficiar.

se încheie prezentul Contract ale cărui prevederi și clauze, convenite în virtutea dreptului libertătii contractuale, au fost stabilite prin acordul nostru comun și cu respectarea legii. Prezentul Contract servește ca bază legală pentru toate serviciile furnizate de S.C. Akila Design S.R.L.

Furnizorul iși rezervă dreptul de a modifica, schimba, înlătura sau adăuga termeni și condiții prezentului Contract, incluzând, dar nelimitându-se la acestea: termeni, amenzi sau taxe aplicabile, politici de funcționare, utilizare sau comportament a clienților în raport cu imaginea, angajații Akila Design. Furnizorul poate beneficia de acest drept fără notificări sau înștiințări prealabile. Indiferent de comunicările sau înștiințările anterioare, utilizarea continuă a serviciilor reprezintă acordul Beneficiarului asupra acestor modificări. Verificarea periodică a modificarilor și schimbărilor intervenite în prezentul Contract, precum și corectitudinea datelor furnizate de Beneficiar sunt în întregime responsabiliatea Beneficiarului.

Completarea formularului de comandă și bifarea căsuței "Sunt de acord cu termenii și condițiile de utilizare a serviciilor" reprezintă o garantie privind corectitudinea datelor furnizate după cum urmează:

 • În cazul în care sunteți persoană fizică vârsta minimă obligatorie împlinită este de 18 ani.
 • În cazul în care reprezentați o persoană juridică, parteneriat sau orice altă formă juridică de organizare în conformitate cu standardele de comerț înregistrarea dumneavoastră reprezintă o garanție.
 • Datele furnizate prin intermediul formularului de comandă sunt corecte, clare și reale, incluzând și informațiile necesare condițiilor de plată și vă asumați responsabilitatea de a actualiza în mod corect și permanent informațiile furnizate. Completarea formularului de comandă reprezintă acordul Beneficiarului în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în vederea onorării comenzilor depuse și în vederea unei prelucrări ulterioare în scopuri similare celor pentru care au fost puse la dispoziția Furnizorului.
 • În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentului Contract, precum și a modificărilor ulterioare realizate de către Furnizor, singura opțiune este aceea de a ne contacta în vederea rezilierii unilaterale a prezentului Contract.

2. Obiectul contractului

Obiectul contractului constituie furnizarea de către Furnizor a următoarelor servicii:

 • Găzduirea site-urilor contractate
 • Înregistrarea de domenii
 • Asistență tehnică
 • Vânzare de certificate SSL

3. Valoarea contractului și termenii de plată

Furnizorul va emite facturi fiscale pe baza cărora Beneficiarul va trebui să achite contravaloarea serviciului contractat. Frecvența de facturare o va alege Beneficiarul prin intermediul formularului de comandă. Modificarea frecvenței de facturare se va efectua printr-o solicitare scrisă adresată Furnizorului sau prin email la adresa din pagina de contact.

Beneficiarul poate solicita returnarea unei plăți în primele 30 de zile ale Contractului. În cazul renunțării anticipate la un contract Furnizorul nu va efectua returnarea valorii achitate de către Beneficiar. Prețurile pentru serviciile oferite de Furnizor sunt exprimate în EURO și nu conțin TVA. Conversia valutară se va face în ziua emiterii facturii fiscale. Cursul de schimb valutar este cursul BNR afișat în ziua respectivă.

Trecerea la un abonament inferior nu se poate efectua înainte de expirarea perioadei contractuale aleasă inițial sau modificată la cererea Beneficiarului.

Trecerea la un abonament superior se poate efectua și înainte de expirarea perioadei contractuale prin achitarea diferenței dintre abonamentul curent și noul abonament. Diferența se aplică perioadei rămase până la expirarea contractului.

Furnizorul își rezervă dreptul de a schimba oricând prețurile. În caz de reînnoire, noua factură va fi emisă având la bază prețul contractat inițial.

Perioada contractuală începe din data în care plata serviciului contractat a fost înregistrată și rămâne valabilă pentru perioada selectată de către Beneficiar în formularul de comandă.

4. Rezilierea contractului

Furnizorul poate înceta furnizarea serviciului contractat de către Beneficiar, imediat, irevocabil și fără notificare prealabilă, dacă:

 • Beneficiarul nu a respectat, a violat sau a tratat necorespunzător prezentul Contract, inlcuzând orice alt regulament al Furnizorului sau nu a respectat legea română aplicabilă.
 • Beneficiarul a furnizat la înregistrare informații false sau nu a respectat condițiile referitoare la acuratețea, claritatea și validitatea datelor.
 • Beneficiarul nu a răspuns comunicărilor transmise prin email la adresa furnizată la înregistrare.
 • Beneficiarul este angajat în activități ilegale, frauduloase sau orice tip de activități, inclusiv vânzarea de produse sau servicii, care intră sub incidența legii.
 • Beneficiarul, un angajat sau reprezentat al acestuia, un partener (persoană fizică sau juridică) sau un angajat sau reprezentant al unui partener este implicat în nume personal sau ca reprezentant legal în activități care să prejudicieze drepturile sau reputația Furnizorului.
 • Beneficiarul nu a achitat contravaloarea serviciului contractat.

Orice încetare a serviciilor oferite de Furnizor are efecte imediate. Furnizorul poate, opțional, să notifice Beneficiarul asupra încetării furnizării serviciilor.

Adițional termenilor de mai sus orice parte a acestei convenții poate denunța prezentul Contract dacă:

 • Orice parte nu respectă termenii și condițiile prezentului Contract și nu depune toate eforturile necesare pentru a remedia situația apărută în termen de 30 de zile de la primirea preavizului de la cealaltă parte, exceptând cazul nerespectării obligației de plată.
 • Cealaltă parte este declarată în stare de faliment și s-a pornit acțiunea de lichidare judiciară.
 • Cealaltă parte este declarată în stare de faliment și s-a pornit acțiunea de lichidare judiciară dacă procedura nu e retrasă timp de 60 de zile de la începere.

În cazul în care o autoritate statală aduce argumente solide care incriminează prezentul Contract și serviciul, aducând prejudicii ordinii de drept Furnizorul poate suspenda serviciul fără alte obligații aferente.

În cazul în care Furnizorul suspendă doar o parte a serviciului Beneficiarului, ca urmare a nerespectării Contractului, aceasta nu suspendă obligația Beneficiarului de a plăti taxele în întregime. În cazul în care Furnizorul suspendă întregul serviciu Beneficiarul este obligat la plata taxelor aferente utilizării serviciului până la data mentionată în acordul de înregistrare, taxe aplicabile și în cazul suspendării înainte de termen. În cazul în care Furnizorul suspendă întregul serviciu pe motiv de neplată a serviciilor de găzduire, pentru reactivarea serviciului Beneficiarul este obligat, la plata facturii sau după caz a facturilor restante.

Renunțați în mod expres la alte drepturi și protecție legală și condiții care ar putea fi în conflict cu termenii prevăzuti în Contract.

5. Proprietatea informațiilor din contul de găzduire

Accesul la contul de găzduire pe serverele Furnizorului se face prin intermediul unui nume de utilizator și o parolă transmisă de către Furnizor în momentul activării contului de găzduire. Beneficiarul este obligat să păstreze această parolă confidențială.

Beneficiarul este responsabil de menținerea securității contului său și este răspunzător pe deplin de toate activitățile ce se desfășoară în contul său și orice acțiuni efectuate în legătură cu numele domeniului Beneficiarului, inclusiv de cele efectuate de către utilizatorii adreselor de email de pe domeniul acestuia sau de acțiunile partenerilor (reprezentanții legali sau angajații acestora) angajați în realizarea, întreținerea și/sau promovarea site-ului Beneficiarului.

Beneficiarul este obligat să anunțe Furnizorul de orice acces neautorizat sau alte breșe de securitate. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice pierdere sau pagubă care ține de posibilitatea Beneficiarului de a o remedia. Beneficiarul este răspunzător pentru acțiunile sau omisiunile sale sau ale utilizatorilor resurselor contului de găzduire, cărora Beneficiarul le-a permis accesul, chiar și în cazul pagubelor produse în orice fel de aceștia datorită unor acțiuni sau omisiuni. În cazul în care vor trebui plătite unele sume de bani cu titlu de despăgubiri sau amenzi și nu numai, Beneficiarul este obligat să plătească aceste sume.

Beneficiarul, partenerii sau reprezentanții partenerilor cărora le-a fost permis accesul la contul de găzduire nu pot utiliza rețeaua Furnizorului pentru a încerca să evite autentificarea sau să obțină acces neautorizat la orice server, rețea sau un alt cont. Aceasta include, dar nu se limitează la: accesarea datelor care nu sunt destinate Beneficiarului, logarea la un server sau la un alt cont pentru care Beneficiarul nu are accesul autorizat, spargerea parolelor, verificarea securitații altor rețele căutând slăbiciunile sau încălcarea altor politici de securitate ale Furnizorului.

Beneficiarul, partenerii sau reprezentanții partenerilor cărora le-a fost permis accesul la contul de găzduire nu are dreptul de a încerca să împiedice sau să oprească serviciul oricărui utilizator, server sau rețea. Aceasta include, dar nu se limitează la atacuri de tipul denial of service, mail bombing sau alte încercari deliberate de a bloca un server sau o rețea. Furnizorul va coopera cu autoritățile care investighează încălcarea securității sistemelor sau rețelelor altor site-uri, inlcusiv cu autoritățile care investighează fapte penale. Utilizatorii care încalcă securitatea sistemelor sau rețelelor pot fi trași la răspundere prin procese civile sau penale.

6. Utilizarea serviciilor contractate

Toate serviciile oferite de Furnizor pot fi folosite numai în scopuri legale. Sunt interzise transmiterea, stocarea sau prezentarea de informații, date sau materiale care încalcă legile românești și internaționale.

Este interzisă publicarea sau transmiterea prin intermediul serviciilor oferite de către Furnizor a materialelor ce conțtin:

 • Software piratat sau materiale care încalca drepturile de autor
 • Pornografie/Nuditate/Conținut pentru adulți
 • Violență, incitare la violență, amenințări, ură rasială
 • Produse legate de mesaje nesolicitate / SPAM
 • Materiale defăimătoare sau care violează intimitatea unei persoane, sau constituie într-un atac la siguranța sau sănătatea unei persoane, a unui grup de persoane, compromite securitatea națională sau obstrucționează o anchetă legală în curs de desfășurare
 • Promovează producția, consumul și/sau traficul de droguri, violează legile în vigoare, promovează jocurile de noroc ilegale sau traficul ilegal de arme
 • Site-uri de Warez
 • Proxy și platforme proxy
 • Materiale protejate de secrete comerciale sau cu un alt statut

Beneficiarul este de acord să nu:

 • Uploadeze, posteze, transmită sau să facă disponibil (referire) prin alt mod conținut care este ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător, vulgar, obscen, calomnios, care încalcă intimitatea altora, cu caracter pentru adulți, rasial, etnic sau în alt mod condamnabil.
 • Prejudicieze minorii în orice fel.
 • Își asume identitatea altei persoane fizice sau juridice, chiar și a unui oficial al Furnizorului.
 • Falsifice headerele sau să manipuleze în alt mod elementele de identificare pentru mascarea originii conținutului transmis prin serverele Furnizorului.
 • Uploadeze, publice sau transmită conținut pe care nu are dreptul să îl comunice sub incidența legii sau a unor obligații contractuale.
 • Uploadeze, posteze sau transmită în alt mod conținut care încalcă patentele (brevetele), mărcile înregistrate, secretele de marcă, drepturile de autor, drepturile la intimitate sau publicitate, sau alte drepturi de proprietate ale oricăarei părți.
 • Uploadeze, posteze sau transmită în alt mod materiale care conțin viruși sau alte coduri, fișiere sau programe realizate pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționarea oricărei componente software sau hardware a serverelor Furnizorului sau ale unei terțe părți.
 • Întrerupă serverele sau rețelele legate de serviciul furnizat, sau să încalce cerințele, procedurile, politicile sau regulamentele Furnizorului.
 • Încalce intenționat sau nu orice lege locală, statală, națională sau internațională în vigoare sau politicile ICANN.
 • Promoveze un site prin link-uri, titluri, descrieri neadecvate sau prin postarea repetată de texte identice în forumurile publice.
 • Urmărească sau hărțuiască în alt mod pe cineva.
 • Colecteze, transmita sau să stocheze date personale sau financiare despre orice individ sau entitate
 • Promoveze sau să furnizeze informații de pregătire despre activități ilegale, să promoveze violența fizică și jignirile împotriva unui individ sau grup, sau să promoveze orice act de cruzime față de animale.
 • Folosească scripturi/procese/etc. ce afectează în mod negativ posibilitatea altor clienți de a se folosi de serviciile furnizate. Acestea includ dar nu sunt limitate la scripturi care folosesc intens procesorul sau site-uri care au un trafic ce depășește limitele acceptabile pentru un mediu de găzduire shared.
 • Instaleze sau să folosească software pentru Torrent
 • Instaleze sau să folosească boți IRC

Beneficiarul este de acord să nu implice Furnizorul în orice cereri sau plângeri rezultând din serviciul furnizat care cauzează pagube acestuia sau altei părți. Furnizorul își rezervă dreptul de a investiga Beneficiarul, afacerea acestuia și/sau personalul acestuia, site-ul și materialele conținute în site în orice moment. Aceste investigații vor fi făcute doar în beneficiul Furnizorului. Dacă investigația relevă orice informație, acțiune sau omisiune care în opinia Furnizorului constituie o violare a legilor sau a regulamentelor naționale sau internaționale sau a politicilor Furnizorului, acesta poate închide imediat contul și va notifica această acțiune prin email la adresa furnizată în formularul de comandă. Beneficiarul este de acord să renunțe la dreptul de acțiune sau orice revendicare pe care le-ar putea avea împotriva Furnizorului pentru asemenea acțiuni.

7. Garanția de funcționare a serviciilor

În cazul nefuncționării a serverelor/serviciilor oferite de către Furnizor pe o durată mai mare de 10% dintr-o lună, beneficiarul are dreptul la o lună gratuită de găzduire web. Valoarea despăgubirilor nu pot să depășească valoarea lunară plătită de Beneficiar pentru serviciul de găazduire. Despăgubirile se oferă doar la cererea Beneficiarului sub formă de servicii de găzduire gratuite acordate sub formă de luni.

Despăgubirile nu vor fi acordate dacă orice eroare, respectiv nefuncționare a site-ului este cauzată sau generată de:

 • Situații de forță majoră în care noi nu putem avea nici o influență cum ar fi: războaie, calamități naturale, indisponibilitatea/întreruperea comunicațiilor, foc, viruși, hackeri, nefuncționarea corectă a unui software oferit de altă sursă (scripturi gratuite, software de comerț electronic sau procesator de plăți online), inundații, cutremure, embargouri, acțiuni ale autorităților legale, flood.
 • Lucrări de întreținere anunțate sau în situații critice, upgrade-uri ale serverelor.
 • Domain name system (DNS), probleme care nu pot fi controlate de Furnizor.
 • Probleme de acces ale Beneficiarului cu FTP, POP, IMAP sau SMTP.

8. Declinarea responsabilității

Beneficiarul înțelege și este de acord cu faptul că:

Utilizarea serviciului se face pe riscul acestuia. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea și nu acordă garanții de nici un fel, nici în mod explicit nici implicit, incluzând dar nelimitându-se la garanțiile de comercializare obișnuite, la potrivirea pentru un scop anume. Orice material downloadat sau obținut în alt mod, prin folosirea serviciului contractat se realizează la discreția și riscul Beneficiarului și că acesta este singurul responsabil pentru orice stricăciune a computerului Beneficiarului sau pierderea de date rezultată în urma downloadării unor materiale. Mecanismele de securitate încorporate în software (sistem) cunosc limitări efective/inerente, Beneficiarul având responsabilitatea de a identifica exact necesitățile sale. Furnizorul prin prezentul acord sau alți termeni furnizați nu garantează că:

 • Serviciul se potrivește exact cerințelor Beneficiarului
 • Serviciul va funcționa neîntrerupt, în siguranță și fără erori.
 • Calitatea produselor, serviciilor, informațiilor sau altor materiale cumpărate sau obținute de Beneficiar prin intermediul serviciului vor îndeplini așteptările Beneficiarului.
 • Orice eroare a software-ului va fi corectată
 • Furnizorul nu este răspunzător pentru situația în care între momentul efectuării comenzii, a plății și efectuarea înregistrării domeniului, acesta este înregistrat de altă persoană sau o altă firmă de hosting. În acest caz Beneficiarul poate solicita fie rambursarea sumei achitate pentru domeniu, fie înregistrarea unui alt domeniu cu aceeași extensie.

Nici un sfat sau informație, orală sau scrisă obținută prin sau de la Furnizor nu creează orice alte garanții neprecizate în actualul Contract. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea termenelor limită, pentru ștergerea, nefurnizarea sau stocarea eronată a oricărei forme de comunicare sau oricăror setări personalizate utilizate de Beneficiar.

Furnizorul nu răspunde pentru stricăciuni, pierderi de date sau alte pagube produse afacerilor datorate întârzierilor, transmiterea gresită sau netransmiterea informațiilor datorate restricției sau întreruperii accesului, bug-urilor sau altor erori, folosirii neautorizate datorate împărțirii accesului la serviciul contractat sau a altor interacțiuni cu acesta.

9. Limitarea obligațiilor

Beneficiarul este de acord cu faptul că Furnizorul, asociații săi sau alți parteneri, directorii, acționarii sau angajații Furnizorului nu au obligații pentru orice pagubă directă, indirectă, specială, exemplară, inclusiv, dar nelimitându-se la pagube de pierdere de câștiguri viitoare, bunăcredință, folosire, date sau alte bunuri intangibile (chiar dacă ați avertizat Furnizorul de posibilitatea unor asemenea pierderi), rezultând din: folosirea sau imposibilitatea folosirii serviciului contractat, erori, defecte, omisiuni, întârzieri în operații sau transmisii sau orice altă neregulă a bunului mers al serviciului contractat sau a software-ului, costul procurării de bunuri sau servicii pentru înlocuirea celor cumpărate prin mesaje sau tranzacțiilor realizate prin intermediul serviciului contractat, acces neautorizat sau alterarea transmisiilor Beneficiarului și datelor, declarațiilor și comportamentului unei alte părti față de serviciu, orice bun sau serviciu oferit sau vândut prin intermediul serviciului contractat, orice altă situație referitoare la servicul contractat sau la software.

10. Legea aplicabilă și forța majoră

Legea aplicabilă Contractului dintre Beneficiar si Furnizor va fi sub incidența legilor Statului Român aflate în vigoare la momentul contractarii serviciului.

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 10 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre acestea să pretindă daune-interese.

11. Clauze finale

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest Contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, dacă nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, se va soluționa de către unitatea legală competentă.

Termenii acestui Contract reprezintă un acord intre Furnizor și Beneficiar și guvernează utlizarea serviciilor, constituind contractul de prestări servicii încheiat între Beneficiar și Furnizor. Beneficiarul se poate afla sub autoritatea altor termeni adiționali sau condiții de utilizare ce se aplică în momentul în care sunt folosite serviciile furnizorului, conținut sau software al unui terț.

Dacă orice prevedere a acestui Contract sau altor documente încorporate este dovedită de o instituție competentă ca fiind invalidă, părțile sunt de acord ca această instituție să încerce să ia în considerație intențiile părților așa cum sunt reflectate în prevedere, iar restul prevederilor rămânând în vigoare.

Beneficiarul este de acord ca fără a ține seama de altă lege sau statut, orice revendicare sau pricină ce reiese din termenii acestui Contract sau este legată de utilizarea serviciilor trebuie înaintată în decurs de un an după ce această cerere a fost ridicată sau va fi pentru totdeauna clasată.

akilaHosting își rezervă dreptul de modificare a acestor termeni și condiții fără o notificare prealabilă.