akilaHosting
Se încarcă

Politica de confidențialitate a datelor personale

SC Akila Design SRL, deținătoare a site-ului akilaHosting, este înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu Nr. 29838.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Akila Design SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare emiterii facturilor. Refuzul dvs. determină suspendarea serviciilor oferite de către SC Akila Design SRL.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la office@akiladesign.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

akilaHosting își rezervă dreptul de modificare a acestor reguli fără o notificare prealabilă.